6/10/18 stycznia 2020

W styczniu mieliśmy trzy koncerty kolędowe – dwa z zespołem Matula i jeden przy Szkole Podstawowej nr 25 w Krakowie.

Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w te wydarzenia!